Welcome to New Life Family Church
Hope that you will join us for service!
New Life Family Church
Service Times:
Wednesday Nights Fellowship 6:00pm-7:30pm
Thursday Morning Woman Fellowship 10:00am-11:30am
Saturday Prayer Fellowship 1:00pm-2:30pm
Saturday Youth Fellowship 5:00pm-7:00pm
Sunday Worship Service 12:00pm-2:00pm
Sunday Children’s Sunday School 1:00pm-2:00pm
New Life Family Church
New Life Family Church
New Life Family Church
New Life Family Church

Welcome to New Life Family Church of Dallas, Texas!


Thank you for stopping by our website and taking the time to find out more about New Life. If you live in or around the DFW area or are just visiting the area, we invite you to join us for one of our church services either on Sunday morning or on Wednesday evening.  We look forward to your fellowship, praising God with authentic Nepali Music and worshipping together.

प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउंमा,
सबैलाई जयमसिह!
नयाँ जीवन परिवार चर्च, ड्यालस, टेक्सासमा यहांहरुलाई स्वागत छ! नयाँ जीवनको बारेमा थप जानकारी पाउन आफ्नो अमूल्य समय निकालेर हाम्रो वेबसाइटमा आउनु भएको लागि धन्यवाद। यदि तपाईं DFW क्षेत्रमा बस्नु हुन्छ अथवा केहि समयको लागि आउनु भएको छ र प्रभुको सेवा-आराधना गर्ने ईच्छा गर्नु भएको छ भने, आइतबार बिहान वा बुधबार साँझ हुने आराधना-सेवामा सहभागी हुन सक्नु हुनेछ। आउनुहोस, हामी सबै मिलेर आफ्नै नेपाली संगीतको साथमा प्रभुको आराधना र एक-अर्कामा संगती गरौं।